top of page

Disclaimer

Acceptatie van de voorwaarden 
Dakwerken Haesen heeft haar website ingericht als service naar klanten, adviseurs en dealers. Wanneer u de site bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de hieronder-staande voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat. Mocht u niet met de hieronderstaande voorwaarden akkoord gaan, dan dient u deze site onmiddelijk te verlaten. 

Intellectuele eigendomsrechten 
Alles wat op de site vermeld staat is onderhevig aan intellectuele eigendoms-rechten van Dakwerken Haesen of de oorspronkelijk maker van het materiaal. Hierbij kunt u o.a. denken aan tekeningen, logo's, foto's, teksten en de grafishe vormgeving van de websites. Ter bescherming van de belangen van Dakwerken Haesen en derden staat het u vrij materiaal van deze sites te bekijken, te downloaden, te kopieëren, af te drukken en te distribueren, zolang: 
- het materiaal uitsluitend ter informatie wordt gebruikt; 
- het materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft ontvangen van Dakwerken Haesen; 
- kopieën van het materiaal de vermelding van het auteursrecht van Dakwerken Haesen bevatten. 

Afwijzing garantie 
Hoewel het nauwkeurige verstrekken van informatie op deze websites een doelstelling van Dakwerken Haesen is, aanvaarden wij op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan. Dakwerken Haesen behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder de bezoeker hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen, de informatie welke is weergegeven op deze sites te wijzigen. 
De gegevens op deze sites zijn bedoeld om de gebruiker algemene informatie te verschaffen over Dakwerken Haesen en vormt geen enkele waarborg. Dakwerken Haesen wijst in deze alle garanties, in welke vorm dan ook, af. 

Actualiteit websites 
De informatie op deze websites, ook nieuwsberichten, kan mogelijk niet meer actueel zijn. Dakwerken Haesen is niet verplicht, en kan hiertoe ook niet verplicht gehouden worden, de informatie op deze websites actueel te houden.

 

Aansprakelijkheid 

Dakwerken Haesen is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze websites, ook al is Dakwerken Haesen op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Links 
Deze site kan hyperlinks bevatten naar sites van derden. Dakwerken Haesen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites noch voor het materiaal dat u mogelijkerwijs op die sites kunt downloaden, bovendien kunnen voor die sites afwijkende voorwaarden gelden. Dakwerken Haesen biedt u deze mogelijkheid zuiver en alleen aan voor uw gemak. 

Verkrijgbaarheid van producten 
Alle op deze sites vermelde producten en beschrijvingen hiervan kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Neem contact op met Dakwerken Haesen indien u meer specifieke productinformatie wenst te ontvangen. 

Goed gebruik 
Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderzins kwetsend materiaal op deze websites te plaatsen of via deze website te versturen. Tevens is het niet toegestaan van deze websites gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze websites en de hier achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. 

Dakwerken Haesen | uw dakspecialist | logo
bottom of page